Alla dagar (12:00-22:00)

0790-12 00 05

GRATIS FRAKT
På alla order

.Integritet och policy

När det gäller vår verksamhet så är integritet och viktig del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att alla våra kunder skall känna dig trygga och även veta att deras uppgifter är i säkert förvar, att vi inte säljer uppgifter vidare, och att vi inte ger ut uppgifter till andra. Så vi tar hand om våra kunder på ett ansvarsfullt sätt.
Vi vet också att transparens är extra viktigt för alla våra kunder och att dom skall kunna få en övergripande uppfattning om vårt förhållningsätt och kring vår policy såväl när det gäller hantering av personuppgifter och för att kunna få koll på sina rättigheter.

Här nedan beskriver vi med information angående om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka personuppgifter som det rör sig om, och vilka som har tillgång till dom och hur vi använder detta i vår verksamhet på ett lagligt och tydligt och säkert sätt.

När det gäller behandling av personuppgifter: Dom personuppgifter som vi har på er kommer att vara personinformation, kontaktuppgifter och betalningsinformation som ni har uppgett i samband med ett köp hos oss.
Sedan samlar vi även in information ang vilka varor ni har beställt och historisk information om vilka enheter ni använder er av, geografiska position bla.

När behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifterna i samband med att ni lämnar dom till oss. Det gör ni tex när ni handlar eller blir kund hos oss, vid kontakt hos oss eller när ni gör ett köp hos oss tex.
Sedan samlar vi även in information genom att vi använder sk kakor.
Personuppgifterna behandlar vi bland annat när ni gör köp, eller när ni på något annat sätt använder våra tjänster.

Även ifall ni tex kontaktar vår kundservice, för att tex kontrollera att vi följer dom rådande lagstiftningarna tex, eller ifall ni vill försäkra er om att vi använder bra och säker informationssäkerhet.

Till vad används personuppgifterna?

Nuförtiden så är det bara tillåtet att behandla och spara personuppgifter ifall det finns rättslig grund för detta.
Det är nämligen det som är det nya dataskyddsförordningen GDPR handlar om när det gäller säkerhet och information.
Förutsättningen för det är att behandlingen är nödvändig på grund av förpliktelser kopplade till verksamheten och det måste alltid ske i enighet med samtycke från kunden. eller efter att det har fattats beslut kring intresseavvägningen rörande personuppgifterna.

Vi använder era personuppgifter bla när ni genomför ett köp för att vi måste kunna identifiera vem det är som handlar hos oss, samt för att vi skall kunna leverera varorna till dig.
De behövs även för att vi skall kunna få betalt av dig när du gör ditt köp genom oss.
Så behandling av personuppgifter handlar här om att underlätta leverans och köp samt kunna behandla eventuella reklamationer och returer.

Och vi behöver även dina uppgifter för att köpet skal kunna godkännas, för om det inte gör det så kommer ni inte heller att kunna ingå ett avtal med oss, vilket ingår i att handla av oss.
När det handlar om informationssäkerhet så använder vi personuppgifter för att se till så att säkerheten vi håller inom vår verksamhet är hög så att vi kan skydda uppgifterna.

Och genom att behandla dessa uppgifter så upptäcker vi ifall det kan finnas brister inom vårt system dom behöver åtgärdas.
Detta gör det också möjligt för att upptäcka bedrägerier, virusattacker, försök till hackning, spridning av skadlig kod.
Så här motiveras användandet av en intresseavvägning, och då ligger båda vårt intresse och kundens intresse att vår verksamhet skyddas på bästa möjliga sätt.

Hur länge sparar man personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas alltid så länge som dom anses behöva. 
Vi sparar personuppgifterna så länge som dom anses behövas. Oftast så är det tiden som ditt köp är pågående och någon part i i avtalet som har skyldigheter och rättigheter gentemot en annan part.
Det krävs av lagstadgade skäl.

Normalt så sparas uppgifterna som högst ett år. Men det kan även variera både åt det ena och det andra hållet.
Framför allt så handlar det om de kontraktsmässiga skäl som finns för oss, där som vi behöver uppfylla krav när det gäller bokföring och även andra krav.

Vilka har tillgång till personuppgifterna?

Alla era personuppgifter är väl skyddade hos oss.
I några fall kan uppgifterna lämnas ut till tredje part om det skulle krävas av juridiska, tekniska eller organisatoriska skäl tex. Allt för att vi skall kunna garantera att alla personuppgifter hanteras så säkert som möjligt.
Bla så kan det till exempel handla om att myndigheterna behöver lämna information enlig svensk lag.

Det kräver dock att myndigheterna ifråga har begärt och efterfrågat era personuppgifter.
Om så inte är fallet så kommer inte personuppgifter att lämnas ut.
Ifall det skulle vara så att ni har samtyckt till att dela era personuppgifter till andra aktörer, organisationer, företag eller personer bortanför vår verksamhet så kan även dessa komma att ta del av era personuppgifter.

Hur skyddas personuppgifterna?

När det gäller skyddet av era personuppgifter så gör vi det genom att hålla en hög informationssäkerhet och IT-säkerhet för våra verksamheter.
Det är viktigt del när det kommer att hålla personinformation och personuppgifter skyddade.
Vi gör också regelbundna kontroller när det gäller våra tjänster för att se till att det är svåråtkomligt för utomstående personer och för att försäkra oss om att dina uppgifter alltid är bra skyddade.

Därför så jobbar vi ständigt med att förebygga, förhindra och upptäcka obehöriga så att dom inte får åtkomst till våra databaser. Vi ser även till att personuppgifterna alltid hanterar i enighet med vår säkra policy och dom riktlinjer som finns beträffande detta.

Vilka rättigheter har jag?

Ifall man är kund hos oss vars personuppgifter vi handhar så har du rätt att ta del av ett registerutdrag. Iså fall så bör du kontakta oss och meddela vilken information som du vill ta del av i registret. 
Vi gör alltid  vårt bästa för att tillgodose era önskemål. Ibland så kan det dröja innan du kan få ta del av registret över era personuppgifter, men normalt så kan ni få tillgång till det inom någon månad.

Vi är även ansvariga för att se till att personuppgifterna är rätt uppgifter och som kund så att ni alltid rätt att kunna komplettera eller redigera dom uppgifterna som finns så att dom blir aktuella.
Så skulle något saknas när det gäller uppgifterna så kan ni alltid komplettera dom i efterhand.

Eftersom era personuppgifter endast behöver användas så länge de används till något så kan ni även begära att få dom borttagna när dessa inte behövs längre.
Det kan ni bland annat göra genom att ni tar tillbaks det samtycke som vi har fått genom er eftersom ni har ingått avtal med oss. För det finns ingen laglig skyldighet för oss att spara personuppgifter och andra uppgifter eller att ni motsätter er att vi skall fortsätta behandla uppgifterna.

Ni har även rätt att göra invändningar när det gäller behandlingen av era personuppgifter, även när det används av intresseskäl. 
För att göra det så behöver ni uppge vilken typ av uppgifter som ni har invändningar mot.
Och ifall vi anser att intresseavvägningen som har gjorts skulle väga tyngre så har vi fortfarande rätt att fortsätta att behandla era uppgifter.
Likaså om vi anser att era skäl när det gäller invändningen väger tyngre så kan vi besluta om att ta bort era uppgifter i det specifika fallet.

Man kan också begära en tillfällig begränsning av personuppgifterna. Ifall till exempel så kan det vara ifall personuppgifterna är ogiltiga eller felaktiga.
Sedan så skulle det även kunna vara ifall vi saknar rättslig grund för att få behandla uppgifterna eller ifall ni har invändningar ifall vi använder uppgifterna på något speciellt sätt.

Kakor: Kakor använder vi oss av precis som alla andra seriösa företag. Vi använder oss av det på vår hemsida.
Det gör vi för att ni skall få en så bra upplevelse som möjligt när ni använder våra tjänster.
Kakor är att det sparas en speciell textfil på enheten som ni använder er av. Kakorna skulle kunna vara permanenta eller tillfälliga. Dom permanenta sparar alltid information på den datorn som ni använder, medan de tillfälliga bara gäller under tiden som ni är inne på våra hemsidor och använder våra tjänster. Fast när ni stänger ner webbläsaren så kommer också de tillfälliga kakorna att försvinna…